اخبار اقتصادی روز

یادداشت و مقالات

اطلاعیه های اتاق

Image

دوشنبه, 07 مرداد 1398
Image
مشکلات و پیشنهادات در مراودات تجاری با کشور قطر
سه شنبه, 14 خرداد 1398
قابل توجه تجار و بازرگانان استان فارس: مشکلات و پیشنهادات در مراودات تجاری با...

معرفی کارآفرینان

هیات های تجاری

مصوبات کمیسیون های تخصصی

نشریاتبرنامه ها و اهداف کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی فارس/ توجه به رویکرد عملی مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی

عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون حمایت قضایی، مالکیت فکری، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه های اتاق بازرگانی فارس در جلسه ای ضمن بررسی برنامه های سه سال گذشته و کارشناسی تدوین برنامه های امسال این کمیسیون گفت: در چند سال اخیر فعالیت این کمیسیون اقدامات و برنامه های ما با رویکرد مفهوم سازی مسئولیت اجتماعی در بنگاه های اقتصادی و شرکت ها دنبال شد و در سالجاری به دنبال توجه عملی به مفهوم مسئولیت اجتماعی بنگاه ها هستیم.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، سهیلا محبی در جلسه کمیسیون حمایت قضایی، مالکیت فکری، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه های این اتاق که با حضور اعضای آن برگزار شد، بیان کرد: مسئولیت اجتماعی مفهوم انسانی و اجتماعی دارد و بنگاه های اقتصادی و شرکت ها به عنوان یک نهاد اجتماعی و اقتصادی باید در این زمینه نیز فعالیت داشته باشند تا این مفهوم در فضای جامعه ملموس باشد.

وی افزود: بدون مشارکت همه جانبه ذی نفعان بیرونی و درونی موفقیت و توسعه محقق نمی شود بنابراین توجه به مفهوم مسئولیت اجتماعی در بنگاه های اقتصادی مسیر توسعه پایدار و افزایش کیفیت زندگی را هموار تر می کند.

محبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه های این کمیسیون اظهارداشت: در سالهای گذشته تلاش کردیم با ایجاد تعامل در مسایل مسئولیت اجتماعی در استان برنامه هایی را با مشارکت پویای اعضای چهار کمیته مسولیت اجتماعی، حاکمیت شرکتی، مالکیت فکری و حمایت قضایی این کمیسیون انجام دهیم که برخی از اقدامات به علت فراهم نبودن شرایط محقق نشد که امسال ادامه روند برنامه های سال گذشته را خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: یکی از مشکلات ما برای اجرای برنامه ها، انتظارات غیر واقع بینانه از خیرین و نیک اندیشان همراه اتاق بازرگانی است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: بنا داریم امسال برنامه مدونی تحت عنوان "نشان مسئولیت اجتماعی" در استان پایه ریزی کنیم که در آن اقدامات واحدها، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در حوزه مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی بررسی و هر سال واحدهای برتر را معرفی و تجلیل نماییم.

وی با بیان اینکه در حال برنامه ریزی برای برگزاری هر چه بهتر و فاخر این برنامه در سطح استان هستیم عنوان داشت: با توجه به اینکه فارس از دیرباز نیک اندیشان و بزرگان بسیاری در زمینه فعالیت های خیر در خود دارد جای چنین برنامه ای در استان خالی است که ما در اتاق بازرگانی فارس به عنوان پارلمان بخش خصوصی استان این برنامه را با هدف تکریم و تجلیل از بزرگان استان دنبال خواهیم کرد.

محبی همچنین توجه ویژه به موضوع مهم حاکمیت شرکتی را ضروری دانست و فعالیت های عملی این کمیته در سالجاری و اجرای برنامه ها جهت آشنایی عمومی با این مفهوم را خواستار شد.

وی تصریح کرد: تهیه گزارش های کارشناسی، پروپزال های پژوهشی، برگزاری همایش - نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی با موضوعات مرتبط با این کمیسیون در دستور کار قرار دارد.

در ادامه این جلسه مژگان جعفریان نایب رئیس کمیسیون حمایت قضایی، مالکیت فکری، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه های اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: دستاوردها در سال گذشته در حوزه کسب و کارهایی که دچار معضلات حقوقی شده بودند قابل توجه بود؛ که با تعامل با قوه قضاییه استان میسر شد.

همچنین آقای علوی رئیس کمیته حاکمیت شرکتی این کمیسیون گفت: حاکمیت شرکتی از سطح خرد می بایست مورد توجه قرار گیرد؛ عدم توجه به آموزش و فرهنگ مشارکت طلبیدن اعضا خانواده در فرایند تصمیم سازی، عدم شفافیتها در نهادهای جامعه و در نهایت نبود برنامه عملیاتی در خصوص مسئولیتهای اجتماعی در بنگاهها مورد غفلت قرار گرفته است.

وی از وجود شاخص حاکمیت شرکتی در دستورالعمل اتاقهای سایر کشورها گفت و خروج از ماهیت داوطلبانه حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی را الزامی دانست.

در این جلسه اهداف و برنامه های کمیته ها به صورت جداگانه و پیشنهادات کاربردی مورد بررسی کارشناسی اعضای این کمیسیون قرار گرفت.

انتهای پیام/

JoomShaper