اخبار اقتصادی روز

یادداشت و مقالات

اطلاعیه های اتاق

Image

دوشنبه, 07 مرداد 1398
Image
مشکلات و پیشنهادات در مراودات تجاری با کشور قطر
سه شنبه, 14 خرداد 1398
قابل توجه تجار و بازرگانان استان فارس: مشکلات و پیشنهادات در مراودات تجاری با...

معرفی کارآفرینان

هیات های تجاری

مصوبات کمیسیون های تخصصی

نشریاتآغاز بکار خط مستقیم کشتیرانی

آغاز بکار خط مستقیم کشتیرانی فی ما بین بندر خرمشهر و بندر صحار
به گزارش روابط عمومی اتاق شیراز، احتراما به استحضار میرساند به فضل الهی و با پیگیری های این اتاق مشترک خط مستقیم و منظم کشتیرانی فی ما بین بندر خرمشهر و بندر صحار از تا ریخ 9/10/1396  آغاز بکار خواهد کرد. لذا به پیوست تصویر نامه شماره 960920-01 الف مورخ 20/9/96 شرکت کشتیرانی ترنگ دریا مبتنی بر اعلام برنامه سفر کشتی در مسیر مذکور تا پایان سال جاری تقدیم میگردد . خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به اعضای انجمن ها و تشکلهای آن اتاق اطلاع رسانی گردد .قبلا از دستوری مساعدی که در این مورد میفرمائید سپاسگزاری میگردد.

JoomShaper