مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فارس

چهل و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با طرح 4 دستور کار پیرامون مشکلات واحدهای تولیدی استان با حضور استاندار فارس، مدیران کل استان و فعالان اقتصادی استان و واحدهای تولیدی فارس برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فارس به شرح زیر است:

-          کارگروهی با محوریت دفتر هماهنگی اقتصادی استانداری، اداره مخابرات، شرکت شهرکها و شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی تشکیل گردد و موضوع مخابراتی آنان هر چه زودتر مرتفع گردد.

 

-          اداره امور مالیاتی و دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری جلسه ای با حضور سازمان تعاون روستایی و شرکت غله برگزار نماید و موضوع آنها حل و فصل گردد و تا آن زمان اداره امور مالیاتی اقدام به بستن حسابهای شرکت تعاون روستایی ننماید.

 

-          یک طرح منسجم و قابل قبول اجرایی در خصوص کدهای IRC به همراه پیشنهادات کاربردی با همکاری اتاق بازرگانی و دانشگاه علوم پزشکی تهیه گردد تا در سفر اتی وزیر محترم بهداشت جهت بررسی و اتخاذ تصمیم ارائه گردد.

 

-          دفتر همانگی امور اقتصادی استانداری نشست مشترکی با کارخانجاتی که در تامین مواد اولیه وارداتی مشکل دارند برگزار نماید. در خصوص مواردی مانند شکر، روغن، نهاده های دامی که به صورت موردی هستند، یک طرح عملیاتی توسط اتاق بازرگانی تهیه گردد مشکلات این نهاده ها به همراه پیشنهادات کابردی جمعبندی و به وزارت صمت ارسال گردد.

 

-          پتروشیمی شیراز در موضوع مواد اولیه بسته بندی موظف است در وهله نخست اولویت را مصرف استان در نظر گیرد.

 

انتهای پیام/

JoomShaper